Present2

Kiekvienais metais iš registruotų Lietuvos viešųjų institucijų organizacinis komitetas atrenka paramos gavėjus. Paramos tikslas – pagerinti nuskriaustų šalies vaikų, moterų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimą.
Paramos paraiškų laukiame iš registruotų viešųjų institucijų, turinčių paramos gavėjo statusą ir teikiančių paslaugas minėtos grupės žmonėms bei bendradarbiaujančių su savivaldybėmis ieškant ilgalaikių sprendimų, kurie padėtų įveikti jų patiriamus sunkumus. Labiausiai norime remti projektus, kurie turėtų ilgalaikį poveikį gerinant sunkumų patiriančių asmenų gyvenimą.

 

 

Kaip kreiptis dėl paramos

Paramos paraiškos einamųjų metų Tarptautinei Kalėdų labdaros mugei bus priimamos iki birželio 1 d. Labdaros pakomitetis peržiūrės paraiškas ir, remdamasis atrankos kriterijais, parengs potencialių paramos gavėjų sąrašą. Po to organizacinio komiteto nariai aplankys potencialius paramos gavėjus ir išsamiau susipažins su paraiškose nurodytais projektais.
Tiksli paramos suma nustatoma remiantis mugėje surinktų lėšų rezultatais, kurie skelbiami praėjus keletai savaičių po renginio. Jei turite klausimų, susisiekite su už labdarą atsakinga organizacinio komiteto nare Irina Tuminiene (el. p.: irina.tum@gmail.com)