Page ID: 7

Every year the Organising Committee of the International Charity Christmas Bazaar selects beneficiaries from among registered Lithuanian public institutions in order to support improvements in the lives of children, women, and the elderly without the means to help themselves.

We welcome applications requesting support from registered Lithuanian public institutions serving children, women, and the elderly, who have formed a close working partnership with the municipality for the purpose of addressing the particular hardships these groups face over the long term. Ideally, we would like to support projects which make a lasting contribution towards improvements in the lives of the disadvantaged and ill.

 

The deadline for applications for the 2020 International Charity Christmas Bazaar was May 31, 2020.

The Process: 

  • Applications will be received and reviewed by the ICCB Charity Sub-Committee.
  • ICCB Committee will create a shortlist based on the published Selection Criteria.
  • Members of the Organising Committee will visit potential beneficiaries in order to consider their applications in more detail.
  • Applicants will then be contacted to inform them of whether their application has been successful. 

Exact amounts of each donation will be determined only after the Bazaar – dependent on the gathered available funds.

If you have any question, please contact the ICCB committee by email: iccblietuva@gmail.com

ICCB-2020-Beneficiary-application-form

ICCB Selection Criteria 2020 EN

ICCB Atrankos Kriterijai 2020 LT

 

Kiekvienais metais iš registruotų Lietuvos viešųjų institucijų organizacinis komitetas atrenka paramos gavėjus. Paramos tikslas – pagerinti nuskriaustų šalies vaikų, moterų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimą.

Paramos paraiškų laukiame iš registruotų viešųjų institucijų, turinčių paramos gavėjo statusą ir teikiančių paslaugas minėtos grupės žmonėms bei bendradarbiaujančių su savivaldybėmis ieškant ilgalaikių sprendimų, kurie padėtų įveikti jų patiriamus sunkumus. Labiausiai norime remti projektus, kurie turėtų ilgalaikį poveikį gerinant sunkumų patiriančių asmenų gyvenimą.

Kur Kreiptis

Organizacijos, kurioms reikalinga parama, parsisiunčia ir pildo interneto svetainėje pateiktą Paraišką ICCB-2020-Beneficiary-application-form (http://www.iccb.lt/charity arba http://www.iccb.lt/labdara/).

Užpildytos Paraiškos siunčiamos adresu iccblietuva@gmail.comprašome nurodyti “ICCB 2020 application” elektroninio laiško temos (subject) eilutėje.

Prieš pradėdami pildyti Paraišką, susipažinkite su paraiškų (paramos gavėjų) atrankos kriterijais

ICCB Selection Criteria 2020 EN

ICCB Atrankos Kriterijai 2020 LT

Paraiškos piimamos iki 2020 m. gegužės 31 d.